top of page

เช่าห้องประชุมขนาดเล็ก
สถานที่จัดเวิร์คชอป โรงละครพร้อมอุปกรณ์

ถ้าหากคุณกำลังมองหาสถานที่จัดกิจกรรม หรือการแสดง ในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร 
People of Ari มีบริการให้เช่าสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประชุม สัมมนา เวิร์คชอป การแสดง ดนตรี เต้นรำ ฯลฯ
สตูดิโอและห้องประชุมของเรา สามารถปรับการใช้งานให้หลากหลายตามความต้องการของผู้จัดงาน ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และระบบแสง เสียง คุณภาพสูง พร้อมที่จะช่วยให้งานอีเวนต์หรือกิจกรรมของคุณให้เป็นที่น่าจดจำ